اطلاعات تماس

اولین نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و تجاری افغانستان و ایران

مکان : هتل بین المللی پارس مشهد

زمان :13 لغایت 15 مرداد ماه 1400