اطلاعات تماس

پروژه ها

 

اولین نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان  

تاریخ : 13 لغایت 15 مرداد ماه 1400 

مکان : هتل بین المللی پارس مشهد 

زمان : 16 الی21